Velkommen til  Barnehagen Gregorius!

Hver dag skaper vi gode minner sammen.

 

Om Barnehagen Gregorius

Barnehagen Gregorius A/S eies og drives av familien Dalene. Vi har 3 avdelinger og 65 plasser for barn i alderen 0-6 år. Eilivsson, utegruppa vår,

gir barna varierte naturopplevelser hele året.

 

Barnehagen ble åpnet i 2004 og ligger flott til med god utsikt over Gjerpensdalen, rett ved Stormbanen. Uteområdet vårt innbyr til kreativ lek og motoriske aktiviteter, så vel sommer som vinter.

Våre avdelinger

 

Vi i barnehagen Gregorius er opptatt av at alle barna skal bli sett og lyttet til hver eneste dag. Dagene skal være preget av omsorg, trygghet, tillit og trivsel.

 

Vi jobber aktivt med å skape relasjoner til hvert enkelt barn, til foreldrene og hverandre. Gregorius skal være et trygt sted å være, og det er viktig for oss at alle barn og voksne skal kjenne til hverandre, uavhengig av avdelinger.

 

Klubb Gregorius

Dette er vår førskolegruppe, som vi har en dag i uka i 4 timer. Vi har temaer som blant annet selvstendighetstrening, trafikk, røde og grønne tanker, skoleforberedende aktiviteter og mye lek og moro.

Dinohender.JPG

Baugeid

Baugeid er en avdeling for barn fra 2-6 år. På Baugeid er vi opptatt av å bygge gode relasjoner mellom barn og voksne, og mellom barna. Vi setter barns medvirkning i sentrum, og har ulike temagrupper og lekegrupper gjennom uka.

Vatnorm

Vatnorm er også en avdeling for barn

fra 2-6 år. På Vatnorm er vi opptatt avvennskap og samspill, og at barna skal oppleve mestring og trivsel hver dag gjennom lek og læring. Vi har ulike temagrupper og lekegrupper gjennom uka.

Bjørneskjær 1.jpg

Bjørneskjær

Bjørneskjær er småbarnsavdelingen vår for barn fra 1-3 år. Her har vi fokus på trygghet og tilknytning, og å ivareta hvert enkelt barns behov gjennom hele barnehagedagen. Vi er opptatt av å la barna få oppleve mestring,

trivsel og glede sammen med oss.

Eilivson

Eilivsson er vår utegruppe som reiser på tur i nærområdet hvor alle barn over 3 år er med i en turnus som fordeler seg på følgende måte: to uker ute, fire uker inne, to uker ute osv. Formålet er at barn skal få mange gode uteopplevelser gjennom hele året. Gruppa disponerer en egen minibuss som gjøre det mulig for oss å oppsøke varierte naturopplevelser.

Bjørneskjær 1
Bjørneskjær 1

MyKid - Admin_foto
MyKid - Admin_foto

Describe your image

95A4E9D840564F2CA9EB9D23C18DBFA9
95A4E9D840564F2CA9EB9D23C18DBFA9

Describe your image

Bjørneskjær 1
Bjørneskjær 1

1/7