Velkommen til Barnehagen Gregorius

Barnehagen Gregorius er en privateid barnehage. Vi ligger flott til, med god utsikt over Gjerpensdalen,

rett ved Stormbanen. Vi har et uteområde som innbyr til kreativ lek og motoriske aktiviteter, så vel sommer som vinter.

I nærområde er det turmuligheter som ulike lekeplasser, historiske plasser og kort vei til både landet og byen.

Vårt navner forankret i historien om Gregorius Dagsson, lendsmannen fra Bratsberg. Det samme gjelder

avdelinsnavnene Baugeid, Vatnorm, Bjørneskjær og Eilivsson.

Eilivsson er utegruppa vår. Her får barna varierte naturopplevelser hele året rundt.

Barnehagens visjon

Glade voksne-glade barn

Trygghet, trivsel, tillit, samspill, lek, humor og fellesskap.

Barna skal føle seg trygge her hos oss. For å få til dette blir forutsigbarheten viktig. Det at barna vet hva som møter dem.

Barna skal få ulike arenaer å møte hverandre på. Dette gjelder både samspill barna i mellom,

og i samspillet som finnes mellom barna og de voksne.

Vi har noen temaer som går igjen hvert år, på alle avdelingene. Dette har vi valgt å gjøre for at barna skal møte det samme igjen, men få litt nytt om temaet hvert år.

Barns medvirkning

I rammeplanen for barnehager står det at barna har rett til å medvirke i egen hverdag. Dette blir ivaretatt, ved at barna selv er med og tar avgjørelser som påvirker herdagen.

Dette gjøres ved at de kan si noe om hva de ønsker å jobbe med, hvor de vil dra på tur og lignende.

En viktig læring av medvirkningen er å forstå at valget en tar, får en konsekvens, enten posetiv eller negativ.

Mat

Vi er opptatt av å gi barna et godt mattilbud. Derfor har vi tilbud om 3 måltider om dagen.

Det serveres brød til frokost. Til lunsj serveres det varm mat eller hjemme bakt brød og pålegg.

Det tredje måltidet er et lett måltid, som består av brød og frukt.

Vi ser at det å servere måltider tilbredt i barnehagen virker positivt på barnas matlyst.

Barnehagen har vært med på et prosjekt som heter Fiskesprell. Det har fokus på å bruke mer sjømat og fisk i kostholdet.

Så derfor fokuserer vi på å ha mye fisk på menyen.

Annen informasjon

Vi holder åpent fra kl 07.00 – 16.45 hele året.

Vi har 15 ansatte, 14 kvinner og 1 mann.

Barnehagen vaskes hver ettermiddag, slik at barnehagen

alltid er nyvasket når vi kommer.

Informasjon om avdelingene finner du under menyen ( Om Gregorius/Avdelinger/………)