Depositphotos_600_450

Eilivsson

Hovedmålet vårt: Glade voksne – glade barn – glad i naturen

Eilivsson er en uteavdeling som legger vekt på friluftsliv.

Her har barna mulighet til å utfolde seg i alt naturen har å by på. Vi har ett skogområde på vei mot Ryggen. Plassen har fått det treffende navnet Bjørnebo. Her har vi en bålplass til å lage mat på, lekeapparater laget av naturmaterialer og av tau. En hytte har vi fått oss, slik at vi kan spise inne på de kaldeste dagene. Barnehagen har en 14-seters buss, slik at vi kommer oss til Bjørnebo, og andre steder nær og fjærnt.

Hovedmålet vårt: Glade voksne – glade barn – glad i naturen

Det er naturlig at vi jobber mye med fagområdet; Natur, miljø og teknikk Vi legger stor vekt på at barna skal lære å bruke naturen, verne om den og bli gla i den. Som en rød tråd gjennom hele året ønsker vi å fokusere på miljøvern. Da med tanke på å verne om natur, ta vare på den og hjelpe til å holden den ren. Det er viktig at barna lærer at alle planter, trær og dyr er avhengig av hverandre for at alt skal fungere og opprettholdes. Til dette har vi fått hjelp av Rottulf, barnehagens «miljøvernminister». Han skal være med oss på turer og har laget tre «miljøregler»;
1.La levende dyr, planter og trær være i fred.
2.Kast alltid søppelet i en pose eller i søppelkassa.
3.Plukk opp søppel du finner på tur og i naturen.

Vi er her for barnas skyld og derfor er det viktig for oss at barna har medbestemmelse. Det betyr at vi ser an hva gruppene interesserer seg for og så følger vi opp det. Temaene for periodene er satt, men vi har rom for å plukke opp det barna måtte interessere seg for, og vil utforske. Etter hver periode setter vi en avis i permen til barna som dokumenterer det vi har gjort med litt tekst og bilder. Vi legger også ett eksemplar i hylla til barna så foreldrene kan se hva vi har gjort.

VI GLEDER OSS TIL MANGE FLOTTE DAGER I SKOGEN, VED SJØEN OG PÅ FJELLET SAMMEN MED DEG.