Samordnet opptak

Det er Skien kommune som har ansvaret for å organisere et samordnet, altså fellesbarnehageopptak
for alle barnehager i kommunen. Der blir det benytte elektroniskesøknadsskjema,
søknadsfristen for nye søkere er 1.mars.

Skien kommune

Ledige plasser

Det er ett hovedopptak i året, opptaket gjøres på våren for barnehageplasser som tildeles fra august samme år. Ledige plasser i løpet av barnehageåret tilbys søkere som står på venteliste gjennom samordnet opptak. Spørsmål rundt ledige plasser og venteliste, rettes direkte til barnehagen.

Rett til plass

Det er Barnehageloven som regulerer retten til plass i barnehage. Kommunen har plikt til å tilby barnehageplasser til barn under opplæringspliktig alder. Barn som er født før 1. september, har rett på plass fra august påfølgende år. Les mer på Utdanningsdirektoratets hjemmesider. Barnehagene har i tillegg egne vedtekter som regulerer opptaket. Våre vedtekter finner du her.

Link for og søke Barnehageplass finner du under her.