Velkommen til Barnehagen Gregorius

Her blir barnet ditt tatt godt vare på

Med mange forskjellige aktiviteter og opplevelser


Velkommen til Barnehagen Gregorius

Barnehagen Gregorius er en privateid barnehage. Vi ligger flott til, med god utsikt over Gjerpensdalen, rett ved Stormbanen.

Vi har et uteområde som innbyr til kreativ lek og motoriske aktiviteter, så vel sommer som vinter.

I nærområde er det turmuligheter som ulike lekeplasser, historiske plasser og kort vei til både landet og byen.

Vårt navner forankret i historien om Gregorius Dagsson, lendsmannen fra Bratsberg. Det samme gjelder avdelinsnavnene Baugeid, Vatnorm, Bjørneskjær og Eilivsson.
Eilivsson er utegruppa vår. Her får barna varierte naturopplevelser hele året rundt.

Barnehagen Gregorius A/S eies og drives av familien Dalene. Vi har 3 avdelinger og 65 plasser for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen Gregorius ble åpnet 23. februar 2004.

Barnehagen Gregorius sin årsplan er et styringsdokument for hele barnehagen som helhet. Den viser våre pedagogiske valg og hvilke vei vi vil gå. Den deles ut til alle foreldre i løpet av august. I tillegg gir vi ut barnehagerute over felles aktiviteter for hele barnehagen, som det er greit å sette på kalenderen sin.

Barnehagen Gregorius sine satsingsområder er sosial kompetanse, lek og vennskap.

Vi arbeider systematisk med hele vårt personale for å videreutvikle og reflektere over egen praksis.

Vår visjon og målsetning for vårt arbeid er :
DU ER DU- OG DU DUGER ! Omsorg, trygghet, tillit og trivsel.
Glade voksne – glade barn.

Vi ønsker stadig å bli bedre, og evaluerer kontinuerlig vårt arbeid. Vi arbeider for å holde en god kontakt med foreldrene og ønsker tilbakemeldinger.

Vi legger vekt på et godt og åpent forhold mellom foreldre og personale.